Kafka on the Shore, Ninagawa Company, Barbican- Jane Hobson